Parker 

 • Na Váš psací nástroj Parker se poskytuje záruka po dobu dvou let od data původního zakoupení na závady vzniklé na materiálu nebo zpracování.
 • Pokud zjistíte na psací potřebě v záruční době závadu, bude Váš výrobek Parker zdarma opraven nebo vyměněn.
 • Tuto záruku lze prodloužit, pokud si svůj Parker zaregistrujete na stránkách www.parkerpen.com.
 • Tato ...
 • Na Váš psací nástroj Parker se poskytuje záruka po dobu dvou let od data původního zakoupení na závady vzniklé na materiálu nebo zpracování.
 • Pokud zjistíte na psací potřebě v záruční době závadu, bude Váš výrobek Parker zdarma opraven nebo vyměněn.
 • Tuto záruku lze prodloužit, pokud si svůj Parker zaregistrujete na stránkách www.parkerpen.com.
 • Tato záruka se nevztahuje na běžnou údržbu nebo škody způsobené neprováděním údržby výrobku s pokyny poskytnutými společností Parker.
 • Dále se tato záruka nevztahuje na běžné opotřebení způsobené používáním výrobku nebo na škodu, která může vzniknout náhodným nebo záměrným nesprávným použitím nebo špatným zacházením.
 • Záruka se nevztahuje na výrobky upravené podle přání zákazníka nebo výrobky opravenými neoprávněnými osobami.
 • Tato záruka se rovněž nevztahuje na škodu způsobenou použitím inkoustů, nebo náplní jiných značek než Parker
 • Některé výrobky se již nemusejí vyrábět nebo je nebude možné opravit. Za těchto okolností si společnost Parker vyhrazuje právo nahradit výrobek výrobkem srovnatelné hodnoty a stylu.
 • Abyste mohli uplatnit záruční servis, předložte svou nefunkční psací potřebu kterémukoli autorizovanému prodejci nebo opravnému středisku spolu s originálním záručním listem řádně vyplněným autorizoaným prodejcem (nebo doklad o koupi, například účtenkou s datem nákupu reklamovaného výrobku)
Více
Žádné produkty v této kategorii.
Záruční podmínky
 • Na Váš psací nástroj Parker se poskytuje záruka po dobu dvou let od data původního zakoupení na závady vzniklé na materiálu nebo zpracování.
 • Pokud zjistíte na psací potřebě v záruční době závadu, bude Váš vý robek Parker zdarma opraven nebo vyměněn.
 • Tuto záruku lze prodloužit, pokud si svůj Parker zaregistrujete na stránkách www.parkerpen.com.
 • Tato záruka se nevztahuje na běžnou údržbu nebo škody způsobené neprováděním údržby výrobku s pokyny poskytnutými společností Parker.
 • Dále se tato záruka nevztahuje na běžné opotřebení způsobené používáním výrobku nebo na škodu, která může vzniknout náhodným nebo záměrným nesprávným použitím nebo špatným zacházením.
 • Záruka se nevztahuje na výrobky upravené podle přání zákazníka nebo výrobky opravenými neoprávněnými osobami.
 • Tato záruka se rovněž nevztahuje na škodu způsobenou použitím inkoustů, nebo náplní jiných značek než Parker
 • Některé výrobky se již nemusejí vyrábět nebo je nebude možné opravit. Za těchto okolností si společnost Parker vyhrazuje právo nahradit výrobek výrobkem srovnatelné hodnoty a stylu.
 • Abyste mohli uplatnit záruční servis, předložte svou nefunkční psací potřebu kterémukoli autorizovanému prodejci nebo opravnému středisku spolu s originálním záručním listem řádně  vyplněným autorizoaným prodejcem (nebo doklad o koupi, například účtenkou s datem nákupu reklamovaného výrobku)