Záruční Podmínky 

Žádné produkty v této kategorii.
Waterman
 • Změna záručních podmínek a podmínek pozáručního servisu u výrobků značky Waterman
 • V důsledku změn na globální úrovni bude s platností od 1. 7. 2008 celoživotní záruka na psací potřeby značky Waterman nahrazena zárukou mezinárodní. Znamená to, že na všechny výrobky značky Waterman zakoupené ke dni 1. 7. 2008 a dále bude poskytována záruka na dobu tří let od data zakoupení. Záruční lhůtu si můžete prodloužit o další dva roky, pokud svůj psací nástroj registrujete na internetové adrese www.waterman.com.
 • Na výrobky, které jste zakoupili před tímto datem, se stále vztahuje celoživotní záruka.
 • Vzhledem k této změně dochází od 1. 7. 2008 i ke změně podmínek záručního a pozáručního servisu
 • V případě každé reklamace uplatněné v rámci záruky budete požádáni o doložení dokladu o koupi výrobku. Tímto dokladem může být řádně vyplněný záruční list nebo účtenka/doklad s datem nákupu a popisem výrobku
 • Pokud doklad o koupi nedoložíte, nemohou se záruční podmínky na reklamaci vztahovat.
 • Prodej náhradních dílů se omezí pouze na hroty plnicích per.
 • Ceny za servis a opravy, na které se záruka nevztahuje, budou účtovány podle nového ceníku servisních úkonů a oprav.
Parker
 • Na Váš psací nástroj Parker se poskytuje záruka po dobu dvou let od data původního zakoupení na závady vzniklé na materiálu nebo zpracování.
 • Pokud zjistíte na psací potřebě v záruční době závadu, bude Váš výrobek Parker zdarma opraven nebo vyměněn.
 • Tuto záruku lze prodloužit, pokud si svůj Parker zaregistrujete na stránkách www.parkerpen.com.
 • Tato záruka se nevztahuje na běžnou údržbu nebo škody způsobené neprováděním údržby výrobku s pokyny poskytnutými společností Parker.
 • Dále se tato záruka nevztahuje na běžné opotřebení způsobené používáním výrobku nebo na škodu, která může vzniknout náhodným nebo záměrným nesprávným použitím nebo špatným zacházením.
 • Záruka se nevztahuje na výrobky upravené podle přání zákazníka nebo výrobky opravenými neoprávněnými osobami.
 • Tato záruka se rovněž nevztahuje na škodu způsobenou použitím inkoustů, nebo náplní jiných značek než Parker
 • Některé výrobky se již nemusejí vyrábět nebo je nebude možné opravit. Za těchto okolností si společnost Parker vyhrazuje právo nahradit výrobek výrobkem srovnatelné hodnoty a stylu.
 • Abyste mohli uplatnit záruční servis, předložte svou nefunkční psací potřebu kterémukoli autorizovanému prodejci nebo opravnému středisku spolu s originálním záručním listem řádně vyplněným autorizoaným prodejcem (nebo doklad o koupi, například účtenkou s datem nákupu reklamovaného výrobku)
Lamy
 
Tombow
 • Tombow poskytuje doživotní záruku na technické závady vzniklé vadným materiálem nebo chybným zpracováním při výrobě nezávisle na stáří psací potřeby.
 • V ojedinělých případech vzniku vad na psacích potřebách Tombow, bude každý díl zdarma opraven nebo vyměněn.
 • Záruka se nevztahuje na inkoustové bombičky, náplně a opotřebování
 • Stejně tak se záruka nevztahuje na vady vzniklé neodborným zacházením
 • Firma Tombow nebude moci dále uznat reklamace vzniklé použitím jiných než originálních Tombow náplní a příslušenství.